Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

to wielospecjalistyczna i kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym.

Ośrodek uruchomiony został w 2012 roku, posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmuje opieką dzieci i młodzież niepełnosprawną w wieku od 0 do 18 roku życia.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wymaga współpracy wielu specjalistów z różnych dziedzin rehabilitacji w zakresie rozwoju motorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Naszym najmłodszym pacjentom zapewniamy profesjonalną opiekę lekarza neurologa dziecięcego, lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, fizjoterapię neurorozwojową, rehabilitację ruchową, terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną, terapię psychologiczną i terapię zajęciową.

Do Ośrodka w szczególności kierowane są dzieci:
  • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego,
  • z wrodzonymi wadami rozwojowymi,
  • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
  • z zaburzeniami integracji sensorycznej, z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego, z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu,
  • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
  • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.
Do Ośrodka może kierować lekarz:
  • pediatra bądź
  • lekarze specjaliści rehabilitacji, ortopedii i neurologii.

Ośrodek otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
Informacje udzielane są na miejscu (ul. Norwida 4, Drezdenko) lub telefonicznie pod nr 97 76 38 101.

Druki do pobrania: