Elektrolecznictwo

Elektrolecznictwo - (elektroterapia); dział fizykoterapii wykorzystujący do celów leczniczych prąd stały oraz prądy modulowane. Prąd stały, stosowany jest do wielu zabiegów. Działa pobudzająco na zakończenia nerwów oraz włókna mięśniowe. Może również wywierać działanie przeciwbólowe, powodować przekrwienie tkanek, rozszerzając naczynia krwionośne.

Prądy modulowane, tzw. prądy Bernarda (diadynamiczne), wykazują przedewszystkim działanie przeciwbólowe. Mają różnorodne zastosowanie w lecznictwie, a przeciwwskazaniami do ich stosowania są najczęściej uszkodzenia i in. zmiany skórne.