Leczenie polem elektromagnetycznym

Zabiegi, w których na tkanki ustroju oddziałują pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne pola wielkiej częstotliwości noszą nazwę diatermii, czyli głębokiego przegrzania. W zależności od metody leczniczej mogą one działać na ustrój w postaci:

  • prądu wielkiej częstotliwości ( zastosowanie w diatermii chirurgicznej)
  • pola elektrycznego wielkiej częstotliwości (metoda kondensatorowa)
  • pola magnetycznego wielkiej częstotliwości (metoda indukcyjna)
  • fal elektromagnetycznych


DIATERMIA KRÓTKOFALOWA
Działanie biologiczne diatermii krótkofalowej to: rozszerzenie naczyń i zwiększenie ich przepuszczalności, zwiększenie przepływu krwi tętniczej, przyspieszenie wchłaniania tkankowego i przemiany materii, wzrost liczby leukocytów, obniżenie pobudliwości nerwowo-mięśniowej i napięcia mięśni, działanie przeciwbólowe.

IMPULSOWE POLE MAGNETYCZNE WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI Występuje bez efektu cieplnego. Mechanizm działania tej postaci energii sprowadza się w znacznym stopniu do wpływu na potencjał elektryczny błon komórkowych, co prowadzi do zmian w czynności komórek.

DIATERMIA MIKROFALOWA Polega na przegrzaniu tkanek w polu elektromagnetycznym o częstotliwości mikrofalowej. Oddziaływanie mikrofal na organizm jest bardzo złożone i wynika z ich właściwości, zbliżonych do promieniowania podczerwonego i świetlnego.